Lư Đốt Trầm Gốm Sứ

Giá: Liên hệ
Mô tả:
  • Loại sản phẩm: Lư xông trầm hương  
  • Chất Liệu: Gốm Sứ Trắng
  • Công dụng: Đốt Nhang Trầm Nụ và Nhang Trầm Khoanh
  • Mã sản phẩm: LXT-02

 

Hotline

0797979286
Phone
Chat me
Top