Nhang trầm khoanh

Giá: Liên hệ
Mô tả:
  • Thành phần: bột trầm hương, keo thực vật
  • Thời gian cháy: 3-3.5 tiếng

Hotline

0797979286
Phone
Chat me
Top